TË FUNDIT

TelegramNews mirëmbahet nga kompania “TelegramNews” sh.p.k. Materialet dhe informacionet e TelegramNews nuk mund të kopjohen, të shtypen, ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër, pa leje nga redaksia.

All Right Reserved. Designed and Developed by Labinot Bërbatovci

REDAKSIA |  e-mail: [email protected] – tel: +383 45 45 40 51

MARKETINGU |  e-mail: [email protected] – tel: +383 45 45 40 51